top of page

Mwen ka wè!

Depi lè pitit gason nou an te mete nouvo linèt li yo, nou te konnen lavi li te transfòme. Lè li te mete nouvo linèt li yo, li te di "Mwen ka wè." Lajwa ak mèvèy nan vwa li a te sèvi kòm yon rapèl poyan sou lit imans li te andire, san nou pa konnen, pandan yon peryòd pwolonje.  

Nou te vwayaje yon long vwayaj anvan nou fè patenarya ak Naples Lions Club la. Travay ak klib la, nou te jwenn optometris dwat la bay yon dyagnostik egzat epi mete l 'ak lantiy bifokal pou soulaje tèt fè mal, asire je l' fonksyone annamoni, ak pwoteje kont limyè solèy la. Lajwa ak mèvèy nan vwa li a te sèvi kòm yon rapèl poyan sou lit imans li te andire, san nou pa konnen, pandan yon peryòd pwolonje.

Li enposib pou w eksprime byen ak mo ki jan nou rekonesan anvè w dèske w te fasilite moman sa a k ap chanje lavi w.

Jenerozite w pa sèlman gen yon enpak pozitif sou lavi pitit gason nou an, men li reyafime lafwa nou nan kapasite limanite pou jantiyès ak konpasyon. N ap toujou kenbe òganizasyon w lan anpil respè e n ap toujou rekonesan pou travay remakab w ap fè a.

Doug & Cynthia Sharpe

Mwen Can Travay!

Naples Lion's Club te yon resous fòmidab pou SVDP HOME (Ministè Outreach Sanzabri). Se konsa, anpil nan sanzabri nou sèvi yo pa kapab fè egzamen je ak linèt tou senpleman paske yo manke swen medikal ak lajan pou peye pou swen sa a. Youn nan vwazen ki san kay nou yo te tèlman mal vizyon li pa t an sekirite nan trafik e li pa t kapab travay.

 

Avèk linèt ou te ede l jwenn yo, li te kapab wè ase pou ale travay epi navige san danje nan Naples. San yo pa egzajerasyon, Naples Lion's Club te chanje lavi grasa jenerozite pwogram li yo. Nan SVDP HOME nou fyè pou nou rele manm Naples Lion's Club zanmi ak ajan konpasyon ak gras. Mèsi paske w anrichi lavi moun ki pi pòv yo; sanzabri yo.

Pam Black

Prezidan Konferans Sen Pyè

Sosyete a nan St Vincent DePaul

Istwa nou yo

Copy of Untitled Design (3).png
bottom of page